Wykaz pracowników MGOPS w Łasku

Kierownictwo
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Tamara Szymko Kierownik Ośrodka 25 5
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Kamila Gierczak Kierownik Sekcji 43 676-27-00 35 15
Krystyna Stasiak Pomoc administracyjna 43 675 21 38 23 3
Kamila Sycan Samodzielny referent 43 676-27-00 23 3
Natalia Rucińska Starszy specjalista 43 676-27-00 24 4
Kamila Żmudzińska Starszy specjalista 43 676-27-00 24 4
Anna Herman Starszy specjalista 43 676-27-00 35 15
Sekcja Ekonomiczno Finansowa
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Jolanta Rusin Główny Księgowy 43 675-21-97 26 6
Michał Szewczyk Kierowca 43 675 21 97 26 6
Jolanta Ochman Starszy księgowy 43 675 21 97 26 6
Aneta Becht Starszy specjalista 43 675-23-29 22 2
Dział Świadczeń
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Rafał Dąbrowski Kierownik Działu 43 675 21 38 27 7
Piekarz Katarzyna Samodzielny referent 43 675 21 38 27 7
Joanna Badziak Starszy specjalista 43 675-23-29 22 2
Justyna Rżanek Starszy specjalista 43 675-21-38 27 7
Halina Sycan Usługi Opiekuńcze 43 675 21 38 27 7
Jolanta Wolniak Pracownik Socjalny 43 675 21 38 27 7
Dział Pomocy Środowiskowej
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Beata Szukalska Kierownik Działu 43 675-21-38 34 14
Izabela Mizler-Mikołajczyk Asystent rodziny 43 675 21 38 21 1
Agata Jurowska Pracownik Socjalny 43 675 21 38 21 1
Jolanta Walczak Pracownik Socjalny 43-675-24-07 21 1
Anna Khalife Pracownik Socjalny 43-675-24-07 21 1
Joanna Klimczak Pracownik Socjalny 43-675-21-38 21 1
Katarzyna Szymczak - Szewczyk Pracownik Socjalny 43-675-21-38 21 1
Beata Sygdziak Pracownik Socjalny 43-675-21-97 26 6
Bogumiła Gajda Pracownik Socjalny 43 675-26-97 28 8
Kępa Ewelina Pracownik Socjalny 43 675-26-97 28 8
Anna Bąk Pracownik Socjalny 43-675-21-38 29 9
Anita Dylik Pracownik Socjalny 43 675-21-38 29 9
Małgorzata Śliwakowska Pracownik Socjalny 43 675-21-38 29 9
Joanna Adamiak Pracownik Socjalny 43-675-21-38 29 9
Jadwiga Przybylska Pracownik Socjalny 43-675-21-38 36 16
Anna Cieślewicz Pracownik Socjalny 43-675-21-38 36 16
Bożena Kunicka Pracownik Socjalny 43-675-21-38 36 16
Radca prawny
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Paweł Kijański Radca Prawny 25 5