Terminy spotkań grup terapeutyczno - edukacyjnych

DrukujGeneruj PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że począwszy od 8 lutego br.  w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku, ul. Żeromskiego 14 odbywają się spotkania grup terapeutyczno - edukacyjnych dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia prowadzą  mgr Ewa Wróbel i mgr Iwona Słobodzian, a z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łasku koordynacją prowadzonych zajęć zajmuja się Anita Dylik – starszy specjalista pracy socjalnej  oraz Małgorzata Śliwakowska – specjalista  pracy socjalnej.

 Poniżej podajemy harmonogram spotkań grup na miesiąc wrzesień - październik br.:

Grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (spotkania w środy od 1600 - 1900)
Grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc  w rodzinie (spotkania w czwartki 1600 - 1900)
13 wrzesień 06 wrzesień
27 wrzesień 20 wrzesień
11 październik 04 październik
25 październik 18 październik