Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Aktualności

2203.201910:09

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 01 stycznia 2019 roku ...

Od 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą...
1803.201907:35

Terminy spotkań grup terapeutyczno - edukacyjnych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że począwszy od 20 marca 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku, ul. Żeromskiego 14 odbywają się spotkania grup terapeutyczno - edukacyjnych dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie...
2501.201914:13

OGŁOSZENIE Praca w charakterze opiekuna w usługach opiekuńczych

Poszukujemy osoby z terenu Łasku chętnej do pracy w charakterze opiekuna w  usługach opiekuńczych na umowę zlecenie. Osobę zainteresowaną prosimy o skontaktowanie się z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Łasku w celu ustalenia warunków...
Subskrybuj MGOPS ŁASK RSS